Χρήστος Καζολιάς - Πράξη Ομιλία Κόρινθος | “Μαθησιακές Δυσκολίες” Τι είναι; Tι μπορούμε να κάνουμε για να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά;
522
post-template-default,single,single-post,postid-522,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

“Μαθησιακές Δυσκολίες” Τι είναι; Tι μπορούμε να κάνουμε για να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά;

“Μαθησιακές Δυσκολίες” Τι είναι; Tι μπορούμε να κάνουμε για να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά;

 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας όρος “ομπρέλα” που αναφέρεται σε πολλά, διαφορετικά ελλείμματα και εγγενείς δυσκολίες του παιδιού που αφορούν τη μάθηση και τη συμπεριφορά του. Πολλές φορές στην προσπάθειά μας να εξηγήσουμε τη χαμηλή επίδοση του παιδιού ή του μαθητή μας προβληματιζόμαστε σχετικά με το αν έχει χαμηλό κίνητρο για μάθηση, αν διασπάται, αν η χαμηλή του επίδοση είναι αποτέλεσμα ελλιπούς εκπαίδευσης  ή αν έχει κάποια Μαθησιακή Δυσκολία.

Σίγουρα η χαμηλή επίδοση ή η διακύμανση αυτής δεν είναι πάντα αποτέλεσμα κάποιας Μαθησιακής Δυσκολίας που μπορεί να δυσκολεύει το παιδί. Οι ενδοατομικές διαφορές ως προς την ιδιοσυγκρασία ενός παιδιού, καθώς και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να ενισχύουν την εμφάνιση ελλειμμάτων στο παιδί που όμως δεν είναι πάντα Μαθησιακές Δυσκολίες.

Πιο ξεκάθαρα τις τελευταίες δεκαετίες μπορεί να γίνει αξιολόγηση και διάγνωση του παιδιού και να διαπιστωθεί, εάν όντως έχει κάποια Μαθησιακή Δυσκολία, ποια είναι αυτή η δυσκολία και αν υπάρχει συννοσηρότητα με κάποια άλλη διαταραχή, όπως για παράδειγμα η ΔΕΠ/Υ ή κατά πόσο ένας μαθητής με κάποια Νευροαναπτυξιακή Διαταραχή, όπως η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος μπορεί να εκδηλώσει και Μαθησιακές Δυσκολίες.

Οι προβληματισμοί των γονέων και των εκπαιδευτικών είναι σημαντικό να οδηγούν την οικογένεια σε έγκαιρη Παιδαγωγική Αξιολόγηση με Σταθμισμένα  για τον ελληνικό πληθυσμό εργαλεία και Κλίμακες, ώστε να διαπιστωθεί εάν και εφόσον οι δυσκολίες του παιδιού είναι όντως Μαθησιακές Δυσκολίες, πάντα σύμφωνα με τα Διαγνωστικά Κριτήρια του DSM-V (A.P.A., 2013), και του ICD-10 (W.H.O.,2008). Επίσης είναι σημαντικό ο ειδικός που χορηγεί την Αξιολόγηση να μπορεί να κάνει Διαφοροδιάγνωση μεταξύ των δυσκολιών που έχει το παιδί. Την Παιδαγωγική Αξιολόγηση είναι σημαντικό να ακολουθεί η λεπτομερής καθοδήγηση και ενημέρωση των γονέων, για να  αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες αυτές στοχευμένα και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση του παιδιού και η εμπλοκή του σε έργα και δραστηριότητες που αφορούν το σχολείο.

Η Ειδική Παιδαγωγός

Γαλανοπούλου Μαρία