Χρήστος Καζολιάς - Πράξη Ομιλία Κόρινθος | Εργοθεραπεία
376
post-template-default,single,single-post,postid-376,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Τι είναι η Εργοθεραπεία;

Η Εργοθεραπεία είναι μία ειδικότητα που δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και ασχολείται με την προώθηση της υγείας μέσω της χρήσης σκόπιμων δραστηριοτήτων. Ο κύριος σκοπός της είναι να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

Τι είναι η παιδιατρική Εργοθεραπεία;

Η παιδιατρική Εργοθεραπεία αναλαμβάνει την πρόληψη, την παρέμβαση και την αποκατάσταση μέσω του παιχνιδιού και στοχοκατευθυνόμενων δραστηριοτήτων, με σκοπό τη βελτίωση και την ανάπτυξη  των δεξιοτήτων του παιδιού στο υψηλότερο δυνατόν λειτουργικό επίπεδο. Η δημιουργική κινητική επιδεξιότητα, η φαντασία και ο ιδεασμός στο παιχνίδι χρησιμοποιούνται στη θεραπεία για να αναπτύξουν την ανεξαρτησία και την αυτο-κυριαρχία (έλεγχο εαυτού) στο σπίτι και το σχολικό περιβάλλον.

Πού παρεμβαίνει ο εργοθεραπευτής;

 • Αδρή κινητικότητα : Πλευρίωση, στασικός έλεγχος, ισορροπία, αδρός συντονισμός , αμφίπλευρος, πέρασμα μέσης γραμμής.
 • Λεπτή κινητικότητα : ανάπτυξη ικανοτήτων απαραίτητων για την γραφή (θέση, στάση και δύναμη του χεριού και των δαχτύλων, σύλληψη και έλεγχος μολυβιού, έλεγχος καρπού και αντιβραχίου, ταχύτητα και ακρίβεια), οπτικοκινητικός συντονισμός.
 • Νευρομυϊκή εξέλιξη: αντανακλαστικά, μυϊκός τόνος, δύναμη –αντοχή, έλεγχος στάσης, συμμετρία στάσης.
 • Αισθητικοκινητικός τομέας.
 • Αισθητηριακή ρύθμιση: αιθουσαίο – ιδιοδεκτικό- οπτικό- ακουστικό – γευστικό σύστημα.
 • Αισθητηριακή επεξεργασία : κιναίσθηση, αντίληψη – σχήμα σώματος, ανταπόκριση πόνου, στερεογνωσία, προσανατολισμός στον χώρο, αντίληψη βάθους κ.ά.
 • Πράξη: ιδεασμός, μίμηση, διαδοχή, σχεδιασμός, κατασκευή, αντίληψη εντολών.
 • Δραστηριότητες καθημερινής ζωής: ντύσιμο-γδύσιμο, μάσηση-φαγητό, εκπαίδευση στην τουαλέτα, προσωπική υγιεινή κ.τ.λ.
 • Γνωστικές δεξιότητες- Αντίληψη: οργάνωση, οπτική και ακουστική μνήμη, συγκέντρωση και προσοχή, μίμηση, οπτική και ακουστική αντίληψη, προσανατολισμός στο χώρο και τον χρόνο, επίλυση προβλήματος.
 • Κοινωνικές δεξιότητες: εικόνα εαυτού, έλεγχος εαυτού, αυτοεκτίμηση, κοινωνική αλληλεπίδραση, βλεμματική επαφή, κανόνες επικοινωνίας.

Ποια παιδιά χρήζουν εργοθεραπευτικής παρέμβασης;

Παιδιά που εμφανίζουν διαταραχές όπως:

 • Διαταραχές αυτιστικού φάσματος.
 • Νοητική υστέρηση.
 • Εγκεφαλική παράλυση.
 • Σύνδρομα (Down, Rett, Sotos κτλ.)
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).
 • Δυσλειτουργία αισθητηριακής ολοκλήρωσης .
 • Διαταραχές στην αδρή/ λεπτή κινητικότητα και στην γραφοκινητική ικανότητα.
 • Μαθησιακές δυσκολίες.