Χρήστος Καζολιάς - Πράξη Ομιλία Κόρινθος | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
17
archive,category,category-17,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ειδική γλωσσική διαταραχή (ΕΓΔ) ή Specific Language Impairment (SLI) είναι μια αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή που δεν αιτιολογείται από νευρολογικές, αισθητικό – κινητικές, γνωστικές ή συναισθηματικές ψυχολογικές βλάβες. Τα παιδιά με ΕΓΔ έχουν ως χαρακτηριστικό το πιο αργό ρυθμό γλωσσικής ανάπτυξης σε σύγκριση με τα...

  Το PECS είναι ένα σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων που εφαρμόζεται σε άτομα που δεν έχουν ομιλία ή ακόμη και σε άτομα που η επικοινωνία τους δεν είναι λειτουργική. Μέσω του συστήματος αυτού, ο μαθητής θα πρέπει να ανταλλάξει μια εικόνα με τον ενισχυτή...

Με τον όρο διαταραχές άρθρωσης αναφερόμαστε στις δυσκολίες που σχετίζονται με την παραγωγή των ήχων της ομιλίας (φωνήματα) που επιμένουν μετά το πέρας της φυσιολογικής ηλικίας κατάκτησης αυτών των φωνημάτων. Στην πιο απλή μορφή τους οι διαταραχές άρθρωσης εμφανίζονται ως μια αδυναμία παραγωγής των φωνημάτων...